Współzawodnictwo w powiecie poznańskim

kallku

Regulamin przyznawania punktów do współzawodnictwa pozostaje bez zmian.
W tym roku do współzawodnictwa doliczamy w gimnazjach streetball i w ponadgimnazjalnych streetball i badminton
W powiecie poznańskim nie organizujemy Biegów na Orientację i również nie liczymy ich do współzawodnictwa powiatu (tak jak miało to miejsce wcześniejsze lata).
Po zakończeniu rywalizacji sportowej, dla każdej szkoły zostanie zsumowane 10 najlepszych wyników.

Accessibility Toolbar