Nowy Rok Szkolny 2014/2015

uczniowie

3

     2

           1

ZACZYNAMY ……..

Witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli i nabrali sił na nowy rok szkolny i na nowe zmagania sportowe.  Uczniom życzymy dobrych ocen i osiągnięć sportowych, a Wam szanowni  nauczyciele i  trenerzy dużo cierpliwości i wytrwałości.

 

Uwaga ważne! 

W Licealiadzie  pilotażowo  wprowadzamy  w roku szkolnym 2014/2015 zakaz udziału w rozgrywkach gier sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna)dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie – Jest to decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Szanowni  Organizatorzy Powiatu Poznańskiego!

Jak co roku proszę o wysłanie wiadomości do koordynatorów  dotyczącą zgłoszenia Państwa gminy do  imprez sportowych powiatu poznańskiego organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w roku szkolnym 2014/2015 w poszczególnych dyscyplinach

Na zgłoszenia czekamy do dnia 08 września 2014r.

zgłoszenie dotyczące Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych do Pana Marka Hadrycha m1974a@go2.pl

zgłoszenia dotyczące Gimnazjów do Pana Pawła Gulcza pawel.gulcz@mosina.pl

Nie zgłoszenie do ww. dnia spowoduje, że gmina nie uzyska prawa startu w zawodach.

Organizator nie przewiduje dopisywania gmin w późniejszym terminie.

 

Nauczyciele – Trenerzy Szkół Ponadgimnazjalnych

Proszę  o przesłanie na szspp@wp.pl do 15 września 2014r. zapotrzebowania na transport (wg kalendarza do końca roku 2014), uwzględniając w pierwszej kolejności zawody powiatowe.

 

 

Accessibility Toolbar