Zgłoszenia do zawodów

Szanowni  Organizatorzy Powiatu Poznańskiego!

Tradycyjnie jak co roku proszę o wysłanie wiadomości do koordynatorów  dotyczącą zgłoszenia Państwa gminy do  imprez sportowych powiatu poznańskiego organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w roku szkolnym 2015/2016 w poszczególnych dyscyplinach

Na zgłoszenia czekamy do dnia 11 września 2015r.

zgłoszenie dotyczące Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych do Pana Marka Hadrycha m1974a@go2.pl

zgłoszenia dotyczące Gimnazjów do Pana Pawła Gulcza pawel.gulcz@mosina.pl

Nie zgłoszenie do ww. dnia spowoduje, że gmina nie uzyska prawa startu w zawodach.

Organizator nie przewiduje dopisywania gmin w późniejszym terminie.

 

Nauczyciele , Trenerzy Szkół Ponadgimnazjalnych

Proszę  o przesłanie na szspp@wp.pl do 15 września 2015r. zapotrzebowania na transport (wg kalendarza do końca roku 2015).

 

pozdrawiam

Aldona Muszyńska

Accessibility Toolbar