SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ

Wszystkie szkoły startujące w rywalizacji w ramach
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
prosimy o uzupełnienie do końca września 2017r.
danych w SRS-ie (ilość uczniów, dyscypliny, w których szkoła planuje wystartować, uaktualnienie nazwy).
Przypominamy, że szkoła zgłaszająca uczniów
do różnych typów rozgrywek
(Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada)
musi posiadać odrębne konta w SRS-ie
dla każdego typu rozgrywek.

Accessibility Toolbar