“Memoriał Bronisława Szwarca” – 28 marca 2019 r. (czwartek).

Drużynowe biegi przełajowe

Start i meta w okolicy Pomnika Harcerzy na Polanie Harcerza przy Jeziorze Malta.

Uwaga! Aby móc zarejestrować zawodników w pierwszej kolejności należy

 zarejestrować nowe konto.

1. Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia

Zgoda dla ucznia niepełnoletniego(wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Zgoda ucznia pełnoletniego(wypełnia uczeń pełnoletni)

2.Nauczyciele po zebraniu zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają

zgłoszenia elektroniczne.

3. Elektroniczny formularz rejestracji zawodników będzie aktywny do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń.

4. Zmiany na listach startowych u obsługi biegu będą możliwe do dnia 26.03.2019 do godz. 15.00.

5. Zawodnicy Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego – zgłoszenie na zawody wygenerowane z systemu SRS srs.szs.pl (druk zgłoszenia z SRS drukujemy, przystawiamy pieczątkę i zbieramy potrzebne podpisy, a następnie wraz z legitymacjami szkolnymi i wypełnionymi oświadczeniami rodziców pobranymi ze strony zawodów przywozimy na zawody)

komunikat ZOBACZ 

Accessibility Toolbar