WSPÓŁZAWODNICTWO

Do czwartku 29.05.2014 czekam na uwagi do współzawodnictwa.
Rano w piątek 30.05.2014 współzawodnictwo uważam za zamknięte i żadnych uwag już nie przyjmuję.

Biegi na Orientacje

W tym roku szkolnym do współzawodnictwa szkół powiatu poznańskiego nie będą wliczane punkty z biegów na orientację. Spowodowane jest to tym, że w tym roku Biegi na Orientację odbędą się na podsumowaniu współzawodnictwa Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, pod koniec czerwca.

GIMNAZJADA LA

Lista startowa na Gimnazjadę w LA 29.04.2014r. w Puszczykowie została zamknięta.

 Ze względów technicznych nie przyjmujemy już żadnych zmian. 

Załącznik:

Lista startowa

Spotykamy się jutro na stadionie w Puszczykowie – weryfikacja od 9:30.

Pierwsze starty 10:00 – 10:30

Życzymy wszystkim naszym

Organizatorom, Nauczycielom, Trenerom i Uczniom,

aby Wielkanoc ogarnęła Wszystkich

szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,

ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,

podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością.

Biuro

Szkolnego Związku Sportowego

„WIELKOPOLSKA”

jaja-wielkaocne

Accessibility Toolbar