INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 22.10.2014 Poznań-Malta

W tym roku Indywidualne Biegi Przełajowe dla powiatu poznańskiego będą dwuetapowe. Pierwszy etap odbędzie się 22.10.2014r. Start i meta w okolicy Pomnika Harcerzy na terenie poznańskiej Malty. Drugi etap zostanie przeprowadzony w kwiecień/maj 2015. Ten rok wyjątkowo tak przeprowadzimy. Od roku szkolnego 2015/2016 będzie tylko jeden etap na wiosnę.

Do finału wojewódzkiego kwalifikuje się w każdym etapie (I etap-jesień, II etap-wiosna) po 4 pierwszych zawodników z każdego biegu z Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz po 3 w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych. Druga runda eliminacji odbędzie się w kwietniu/maju 2015.  W przypadku, gdy w obu biegach eliminacyjnych awans zdobędą ci sami zawodnicy/zawodniczki, kwalifikację do finału wojewódzkiego uzyskują zawodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca w biegu wiosennym.

– Prowadzona będzie punktacja drużynowa szkół w kategorii dziewcząt i chłopców wg.  klucza liczenia punktów do współzawodnictwa powiatu poznańskiego. Każdy bieg eliminacyjny będzie punktowany wg powyższej zasady, dopiero suma punktów za obydwa biegi będzie podstawą punktacji we współzawodnictwie szkół powiatu

Zawodnicy z Powiatu Poznańskiego zobowiązani są posiadać kartę startową koloru czerwonego, wypełnioną zgodnie z regulaminem SZS Powiatu Poznańskiego.Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są do złożenia list zgłoszeniowych do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego.

Wzór karteczki (kolor czerwony, wymiary ok. 10×10 cm)

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

MEMORIAŁ BRONISŁAWA SZWARCA

Nazwisko……………………………………………………………

Imię………………………………………………………………………..

Rocznik………………………………………………………………..

Szkoła…………………………………………………………………..

Gmina………………………………………………………………….

Powiat poznański
 

ZOBACZ

komunikat organizacyjny

Wyniki Sztafetowych Biegów Przełajowych – Kórnik

W dniu 26.09.2014 odbyły się Finały Powiatu Poznańskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Kórniku.

WYNIKI

Dziękuję Organizatorom za sprawny przebieg i organizację zawodów.

Szczególne podziękowania dla Pani Anny Rauk za chęć organizacji biegów. Podziękowania kieruję również dla kierownika biegów Pana Pawła Pawlaczyka, dla sędziego głównego i startera – Pana Tadeusza Rauk oraz ukłony dla nauczycieli: szkół gminy Kórnik, Zespołu Szkół w Kórniku oraz dla działaczy sportu szkolnego oraz wolontariuszy z Gimnazjum i Zespołu Szkół w Kórniku.

Współzawodnictwo w powiecie poznańskim

kallku

Regulamin przyznawania punktów do współzawodnictwa pozostaje bez zmian.
W tym roku do współzawodnictwa doliczamy w gimnazjach streetball i w ponadgimnazjalnych streetball i badminton
W powiecie poznańskim nie organizujemy Biegów na Orientację i również nie liczymy ich do współzawodnictwa powiatu (tak jak miało to miejsce wcześniejsze lata).
Po zakończeniu rywalizacji sportowej, dla każdej szkoły zostanie zsumowane 10 najlepszych wyników.

Wyniki LA – Licealiada

17.09.2014r. odbyły się finały powiatu poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zawody przebiegły sprawnie na Puszczykowskim Stadionie.

Za sprawną organizację i płynny przebieg zawodów dziękuję trenerom i młodzieży ze Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz sędziom z WZLA.

Panu Dyrektorowi Przemysławowi Budzyńskiemu dziękuję za udostępnienie stadionu.

Wyniki dzisiejszych zawodów:

WYNIKI

Do zawodów rejonowych awansuje po 3 zawodników w każdej konkurencji i po dwie sztafety. Finał Rejonu 30 września na Olimpii w Poznaniu.

Sprawy organizacyjne

 → Streetball – to nowa dyscyplina wchodząca do zawodów powiatowychstreetbal

 → Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. Dotyczy zawodów od szczebla rejonu w tym roku szkolnym, w przyszłym roku będzie obowiązywało wszystkich szczebli, również naszego powiat

 

komp

→ Zwycięzca finału powiatu otrzymuje możliwość startu w finale rejonu Poznań Teren Zachód. Natomiast  szkoła z drugiego miejsca zawodów powiatowych otrzymuje możliwość startu w finale rejonu Poznań Teren Wschód – podział dotyczy tylko gier zespołowych. W tym roku w szkołach Ponadgimnazjalnych w grach zespołowych awansuje jeden zespół i awansuje do finału rejon Poznań Teren Zachód.

Nowy Rok Szkolny 2014/2015

uczniowie

3

     2

           1

ZACZYNAMY ……..

Witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli i nabrali sił na nowy rok szkolny i na nowe zmagania sportowe.  Uczniom życzymy dobrych ocen i osiągnięć sportowych, a Wam szanowni  nauczyciele i  trenerzy dużo cierpliwości i wytrwałości.

 

Uwaga ważne! 

W Licealiadzie  pilotażowo  wprowadzamy  w roku szkolnym 2014/2015 zakaz udziału w rozgrywkach gier sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna)dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie – Jest to decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Szanowni  Organizatorzy Powiatu Poznańskiego!

Jak co roku proszę o wysłanie wiadomości do koordynatorów  dotyczącą zgłoszenia Państwa gminy do  imprez sportowych powiatu poznańskiego organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w roku szkolnym 2014/2015 w poszczególnych dyscyplinach

Na zgłoszenia czekamy do dnia 08 września 2014r.

zgłoszenie dotyczące Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych do Pana Marka Hadrycha m1974a@go2.pl

zgłoszenia dotyczące Gimnazjów do Pana Pawła Gulcza pawel.gulcz@mosina.pl

Nie zgłoszenie do ww. dnia spowoduje, że gmina nie uzyska prawa startu w zawodach.

Organizator nie przewiduje dopisywania gmin w późniejszym terminie.

 

Nauczyciele – Trenerzy Szkół Ponadgimnazjalnych

Proszę  o przesłanie na szspp@wp.pl do 15 września 2014r. zapotrzebowania na transport (wg kalendarza do końca roku 2014), uwzględniając w pierwszej kolejności zawody powiatowe.

 

 

Accessibility Toolbar