Życzymy wszystkim naszym

Organizatorom, Nauczycielom, Trenerom i Uczniom,

aby Wielkanoc ogarnęła Wszystkich

szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,

ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,

podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością.

Biuro

Szkolnego Związku Sportowego

„WIELKOPOLSKA”

jaja-wielkaocne

Accessibility Toolbar